Lokaliteter: Otrøvatnet, Filefjell: 11.07.2021

Rapportør:Nils Rogn
Observatører:Nils Rogn
Lokalitet:Otrøvatnet, Filefjell (Vang, Innlandet)
Dato:11.07.2021
Registrert:04.01.2022
Aktivitet:Sommerfugler i Norge

Om observasjonene

Observasjonstype:Tilfeldig

Funn


Artsdatabanken logo
Art:Zelotherses unitana (Nordlig gulbladvikler)
Merknad:4-5
Leveområde:Kratt
Voksestadium:Voksen
Utfrå lokaliteten nesten 1000 moh., må dette vera den nordlege gulbladviklaren.
© Nils Rogn (11.07.2021)