Lokaliteter: Rogn, Hagane: 24.07.2021

Rapportør:Nils Rogn
Observatører:Nils Rogn
Lokalitet:Rogn, Hagane (Vang, Innlandet)
Dato:24.07.2021
Registrert:04.01.2022
Aktivitet:Sommerfugler i Norge

Om observasjonene

Observasjonstype:Lysfelle

Funn


Artsdatabanken logo
Art:Adoxophyes orana (Eplebladvikler)
Antall:1
Leveområde:Blandingsskog
Voksestadium:Voksen
2. funn i kommunen. Fekk eit dårleg foto før han stakk.
© Nils Rogn (24.07.2021)