Lokaliteter: Rogn: 28.07.2021

Rapportør:Nils Rogn
Observatører:Nils Rogn
Lokalitet:Rogn (Vang, Innlandet)
Dato:28.07.2021
Registrert:04.01.2022
Aktivitet:Sommerfugler i Norge

Om observasjonene

Observasjonstype:Lysfelle

Funn


Artsdatabanken logo
Art:Lycophotia porphyrea (Røsslyngfly)
Antall:1
Leveområde:Jordbruksområde
Voksestadium:Voksen
Mitt fyrste funn av denne arten.
© Nils Rogn (28.07.2021)