Lokaliteter: Rogn: 11.08.2021

Rapportør:Nils Rogn
Observatører:Nils Rogn
Lokalitet:Rogn (Vang, Innlandet)
Dato:11.08.2021
Registrert:04.01.2022
Aktivitet:Sommerfugler i Norge

Om observasjonene

Observasjonstype:Lysfelle

Funn


Artsdatabanken logo
Art:Scoparia ancipitella (Grå mosemott)
Antall:1
Leveområde:Jordbruksområde
Voksestadium:Voksen
Mi fyrste registrering av arten.
© Nils Rogn (11.08.2021)