Lokaliteter: Rogn: 14.08.2021

Rapportør:Nils Rogn
Observatører:Nils Rogn
Lokalitet:Rogn (Vang, Innlandet)
Dato:14.08.2021
Registrert:04.01.2022
Aktivitet:Sommerfugler i Norge

Om observasjonene

Observasjonstype:Lysfelle

Funn


Artsdatabanken logo
Art:Eupithecia centaureata (Hvit dvergmåler)
Antall:1
Leveområde:Jordbruksområde
Voksestadium:Voksen
Fyrste funn av denne arten her i kommunen (og i Valdres).
© Nils Rogn (14.08.2021)


Artsdatabanken logo
Art:Patania ruralis (Kjempeengmott)
Antall:2
Leveområde:Jordbruksområde
Voksestadium:Voksen