Lokaliteter: Rogn, Hagane: 27.09.2021

Rapportør:Nils Rogn
Observatører:Nils Rogn
Lokalitet:Rogn, Hagane (Vang, Innlandet)
Dato:27.09.2021
Registrert:04.01.2022
Aktivitet:Sommerfugler i Norge

Om observasjonene

Observasjonstype:Lysfelle

Funn


Artsdatabanken logo
Art:Thera juniperata (Grå einerbarmåler)
Antall:1
Leveområde:Blandingsskog
Voksestadium:Voksen
Faktisk fyrste gong eg har fått denne målaren i lysfella!
© Nils Rogn (27.09.2021)