Lokaliteter: Rogn: 10.10.2021

Rapportør:Nils Rogn
Observatører:Nils Rogn
Lokalitet:Rogn (Vang, Innlandet)
Dato:10.10.2021
Registrert:04.01.2022
Aktivitet:Sommerfugler i Norge

Om observasjonene

Observasjonstype:Lysfelle

Funn


Artsdatabanken logo
Art:Udea ferrugalis (Vandreengmott)
Antall:1
Leveområde:Jordbruksområde
Voksestadium:Voksen
Uventa art å få her! Fyrste funn i Innlandet.
© Nils Rogn (10.10.2021)