Lokaliteter: Rogn: 29.10.2021

Rapportør:Nils Rogn
Observatører:Nils Rogn
Lokalitet:Rogn (Vang, Innlandet)
Dato:29.10.2021
Registrert:04.01.2022
Aktivitet:Sommerfugler i Norge

Om observasjonene

Observasjonstype:Lysfelle

Funn


Artsdatabanken logo
Art:Phlogophora meticulosa (Taggvingefly)
Antall:1
Leveområde:Jordbruksområde
Voksestadium:Voksen
Fyrste møte med arten for min del.
© Nils Rogn (29.10.2021)