Lokaliteter: Presthammer: 02.08.2021

Rapportør:Leiv Tommas Haugen
Observatører:Leiv Tommas Haugen
Lokalitet:Presthammer (Karmøy, Rogaland)
Dato:02.08.2021
Registrert:06.01.2022
Aktivitet:Sommerfugler i Norge

Om observasjonene

Observasjonstype:Lysfelle

Funn


Artsdatabanken logo
Art:Noctua janthe (Fiolett båndfly)
Antall:2
Voksestadium:Voksen