Lokaliteter: Presthammer: 20.06.2022

Rapportør:Leiv Tommas Haugen
Observatører:Leiv Tommas Haugen
Lokalitet:Presthammer (Karmøy, Rogaland)
Dato:20.06.2022
Aktivitet:Sommerfugler i Norge

Om observasjonene

Kommentar til funn:Satt på husvegg.

Funn


Artsdatabanken logo
Art:Gypsonoma sociana (Ospekvistvikler)
Antall:1
Voksestadium:Voksen