Lokaliteter: Vestre Bolærne: 21.06.2022

Rapportør:Stein Rui
Observatører:Stein Rui
Lokalitet:Vestre Bolærne (Færder, Vestfold og Telemark)
Dato:21.06.2022
Aktivitet:Sommerfugler i Norge

Om observasjonene

Observasjonstype:Tilfeldig

Funn


Artsdatabanken logo
Art:Lythria cruentaria (Purpurmåler)
Antall:1
Leveområde:Strandsone
Voksestadium:Voksen
© Stein Rui (21.06.2022)