Lokaliteter: Holseker: 23.06.2022

Rapportør:Turid og Jarle Bakken
Observatører:Turid og Jarle Bakken
Lokalitet:Holseker (Ulstein, Møre og Romsdal)
Dato:23.06.2022
Aktivitet:Sommerfugler i Norge

Om observasjonene

Observasjonstype:Tilfeldig

Funn


Artsdatabanken logo
Art:Ematurga atomaria (Lyngmåler)
Antall:1
Leveområde:Kratt
Voksestadium:Voksen
© Turid og Jarle Bakken (23.06.2022)