Lokaliteter: Mjølfjell Solbakken: 11.07.2022

Rapportør:John Skartveit
Observatører:John Skartveit
Lokalitet:Mjølfjell Solbakken (Voss, Vestland)
Dato:11.07.2022
Registrert:15.07.2022
Aktivitet:Sommerfugler i Norge

Om observasjonene

Observasjonstype:Tilfeldig

Funn


Artsdatabanken logo
Art:Korscheltellus fusconebulosa (Bregneroteter)
Antall:1
Leveområde:Blandingsskog
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Boloria selene (Brunflekket perlemorvinge)
Antall:1
Leveområde:Blandingsskog
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Xanthorhoe montanata (Hvit båndmåler)
Antall:20
Leveområde:Blandingsskog
Kommentar:talrik
Voksestadium:Voksen