Hopp til hovedinnhold

Lokaliteter: Mjølfjell Solbakken: 13.07.2022

Rapportør:John Skartveit
Observatører:John Skartveit
Lokalitet:Mjølfjell Solbakken (Voss, Vestland)
Dato:13.07.2022
Registrert:15.07.2022
Aktivitet:Sommerfugler i Norge

Om observasjonene

Observasjonstype:Lysfelle

Funn


Artsdatabanken logo
Art:Xanthorhoe decoloraria (Fiolett båndmåler)
Antall:1
Leveområde:Blandingsskog
Voksestadium:Voksen
© John Skartveit (13.07.2022)


Artsdatabanken logo
Art:Cabera exanthemata (Gul sankthansmåler)
Antall:1
Leveområde:Blandingsskog
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Monopis laevigella (Hvitpunktreirmøll)
Antall:1
Leveområde:Blandingsskog
Voksestadium:Voksen
© John Skartveit (13.07.2022)


Artsdatabanken logo
Art:Graphiphora augur (Krattfly)
Antall:2
Leveområde:Blandingsskog
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Venusia cambrica (Rognemåler)
Antall:1
Leveområde:Blandingsskog
Voksestadium:Voksen
© John Skartveit (13.07.2022)


Artsdatabanken logo
Art:Lycophotia porphyrea (Røsslyngfly)
Antall:46
Leveområde:Blandingsskog
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Apamea illyria (Skogengfly)
Antall:1
Leveområde:Blandingsskog
Voksestadium:Voksen
© John Skartveit (13.07.2022)


Artsdatabanken logo
Art:Diarsia mendica (Skogteglfly)
Antall:84
Leveområde:Blandingsskog
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Xanthorhoe designata (Svartrandet båndmåler)
Antall:2
Leveområde:Blandingsskog
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Hellinsia osteodactylus (Svovelfjærmøll)
Antall:1
Leveområde:Blandingsskog
Voksestadium:Voksen
© John Skartveit (13.07.2022)