Lokaliteter: Sørkedalen 914: 18.07.2022

Rapportør:Dag Øivind Ingierd
Observatører:Dag Øivind Ingierd
Lokalitet:Sørkedalen 914 (Oslo)
Dato:18.07.2022
Aktivitet:Sommerfugler i Norge

Om observasjonene

Observasjonstype:Lysfelle

Funn


Artsdatabanken logo
Art:Apeira syringaria (Fagermåler)
Antall:1
Leveområde:Blandingsskog
Voksestadium:Voksen
© Dag Øivind Ingierd (18.07.2022)


Artsdatabanken logo
Art:Geometra papilionaria (Kjempebladmåler)
Antall:2
Leveområde:Blandingsskog
Voksestadium:Voksen
© Dag Øivind Ingierd (18.07.2022)


Artsdatabanken logo
Art:Phalera bucephala (Oksehodespinner)
Antall:1
Leveområde:Blandingsskog
Voksestadium:Voksen
© Dag Øivind Ingierd (18.07.2022)


Artsdatabanken logo
Art:Laothoe populi (Ospesvermer)
Antall:1
Leveområde:Blandingsskog
Voksestadium:Voksen