Hopp til hovedinnhold

Lokaliteter: Dagali: 11.07.2022

Rapportør:Frank Alendal
Observatører:Frank Alendal
Lokalitet:Dagali (Flå, Viken)
Dato:11.07.2022
Registrert:21.07.2022
Aktivitet:Sommerfugler i Norge

Om observasjonene

Værforhold:Sol, varmt og lite vind
Kommentar til funn:Funnet flere steder på Dagaliseter og på Dagalifjell.
Observasjonstype:Tilfeldig

Funn


Artsdatabanken logo
Art:Polyommatus icarus (Tiriltungeblåvinge)
Antall:20
Leveområde:Fjell
Voksestadium:Voksen
© Frank Alendal (11.07.2022)
© Frank Alendal (11.07.2022)