Hopp til hovedinnhold

Lokaliteter: Sørkedalen 914: 19.07.2022

Rapportør:Dag Øivind Ingierd
Observatører:Dag Øivind Ingierd
Lokalitet:Sørkedalen 914 (Oslo)
Dato:19.07.2022
Registrert:22.07.2022
Aktivitet:Sommerfugler i Norge

Om observasjonene

Observasjonstype:Lysfelle

Funn


Artsdatabanken logo
Art:Apeira syringaria (Fagermåler)
Antall:3
Leveområde:Blandingsskog
Voksestadium:Voksen
© Dag Øivind Ingierd (19.07.2022)


Artsdatabanken logo
Art:Eustroma reticulata (Nettmåler)
Antall:2
Leveområde:Blandingsskog
Voksestadium:Voksen
© Dag Øivind Ingierd (19.07.2022)


Artsdatabanken logo
Art:Laothoe populi (Ospesvermer)
Antall:3
Leveområde:Blandingsskog
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Habrosyne pyritoides (Prakthalvspinner)
Antall:2
Leveområde:Blandingsskog
Voksestadium:Voksen
© Dag Øivind Ingierd (19.07.2022)