Lokaliteter: Sti mot speiderhytta: 04.08.2022

Rapportør:Olav Julsrud
Observatører:Olav Julsrud
Lokalitet:Sti mot speiderhytta (Lillestrøm, Viken)
Dato:04.08.2022
Aktivitet:Sommerfugler i Norge

Om observasjonene

Værforhold:Regn
Observasjonstype:Tilfeldig

Funn


Artsdatabanken logo
Art:Erebia ligea (Fløyelsringvinge)
Antall:1
Leveområde:Barskog
Voksestadium:Voksen
© Olav Julsrud (04.08.2022)
© Olav Julsrud (04.08.2022)