Hopp til hovedinnhold

Lokaliteter: Nausthaugan: 31.07.2022

Rapportør:Jørn Michaelis
Observatører:Jørn Michaelis
Lokalitet:Nausthaugan (Leka, Trøndelag)
Dato:31.07.2022
Registrert:06.08.2022
Aktivitet:Sommerfugler i Norge

Om observasjonene

Værforhold:småregn 12* C
Observasjonstype:Tilfeldig

Funn


Art:Acronicta euphorbiae (Blågrått kveldfly)
Antall:1
Leveområde:Strandsone
Voksestadium:Larve