Lokaliteter: Rogn, Hagane: 19.07.2022

Rapportør:Nils Rogn
Observatører:Nils Rogn
Lokalitet:Rogn, Hagane (Vang, Innlandet)
Dato:19.07.2022
Registrert:01.09.2022
Aktivitet:Sommerfugler i Norge

Om observasjonene

Observasjonstype:Lysfelle

Funn


Artsdatabanken logo
Art:Anania coronata (Hyllengmott)
Leveområde:Blandingsskog
Voksestadium:Voksen
© Nils Rogn (19.07.2022)


Artsdatabanken logo
Art:Laspeyria flexula (Sigdfly)
Antall:1
Leveområde:Blandingsskog
Voksestadium:Voksen
© Nils Rogn (19.07.2022)