Lokaliteter: Sørkedalen 914: 03.09.2022

Rapportør:Dag Øivind Ingierd
Observatører:Dag Øivind Ingierd
Lokalitet:Sørkedalen 914 (Oslo)
Dato:03.09.2022
Aktivitet:Sommerfugler i Norge

Om observasjonene

Værforhold:Mildt regn
Observasjonstype:Lysfelle

Funn


Artsdatabanken logo
Art:Catocala fraxini (Blått ordensbånd)
Antall:2
Leveområde:Blandingsskog
Voksestadium:Voksen
© Dag Øivind Ingierd (03.09.2022)