Lokaliteter: Blussuvoll (Tyholt/Berg): 08.09.2022

Rapportør:Peter Forseth
Observatører:Peter Forseth
Lokalitet:Blussuvoll (Tyholt/Berg) (Trondheim, Trøndelag)
Dato:08.09.2022
Aktivitet:Sommerfugler i Norge

Om observasjonene

Værforhold:8 grader , skyet og sørvestlig bris .
Observasjonstype:Lysfelle

Funn


Artsdatabanken logo
Art:Autographa gamma (Gammafly)
Antall:1
Leveområde:Hage/park
Voksestadium:Voksen
© Peter Forseth (08.09.2022)


Artsdatabanken logo
Art:Noctua pronuba (Hagebåndfly)
Antall:3
Leveområde:Hage/park
Voksestadium:Voksen