Hopp til hovedinnhold

Lokaliteter: Slettefjell, Tjednhaug: 11.07.2022

Rapportør:Nils Rogn
Observatører:Nils Rogn
Lokalitet:Slettefjell, Tjednhaug (Vang, Innlandet)
Dato:11.07.2022
Registrert:11.09.2022
Aktivitet:Sommerfugler i Norge

Om observasjonene

Kommentar til metode:Ettermiddagstur med håv.
Observasjonstype:Tilfeldig

Funn


Artsdatabanken logo
Art:Udea inquinatalis (Brun engmott)
Antall:1
Leveområde:Hei
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Gypsonoma nitidulana (Grå kvistvikler)
Antall:1
Leveområde:Hei
Voksestadium:Voksen
© Nils Rogn (11.07.2022)


Artsdatabanken logo
Art:Phiaris schulziana (Lyngprydvikler)
Merknad:ca- 10
Leveområde:Hei
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Pyrgus centaureae (Moltesmyger)
Antall:1
Leveområde:Hei
Voksestadium:Voksen
© Nils Rogn (11.07.2022)


Artsdatabanken logo
Art:Ancylis unguicella (Røsslyngsigdvikler)
Antall:1
Leveområde:Hei
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Carpatolechia proximella
Merknad:>20
Leveområde:Hei
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Incurvaria vetulella
Merknad:ca. 10
Leveområde:Hei
Voksestadium:Voksen
© Nils Rogn (11.07.2022)


Artsdatabanken logo
Art:Prolita sexpunctella
Antall:1
Leveområde:Hei
Voksestadium:Voksen
© Nils Rogn (11.07.2022)