Hopp til hovedinnhold

Lokaliteter: Rogn, Hagane: 15.09.2022

Rapportør:Nils Rogn
Observatører:Nils Rogn
Lokalitet:Rogn, Hagane (Vang, Innlandet)
Dato:15.09.2022
Aktivitet:Sommerfugler i Norge

Om observasjonene

Kommentar til funn:Nokre viklarar frå nattas fangst.
Observasjonstype:Lysfelle

Funn


Artsdatabanken logo
Art:Acleris notana (Bjørkeflatvikler)
Antall:1
Leveområde:Blandingsskog
Voksestadium:Voksen
© Nils Rogn (15.09.2022)


Artsdatabanken logo
Art:Acleris logiana (Hvit flatvikler)
Antall:1
Leveområde:Blandingsskog
Voksestadium:Voksen
© Nils Rogn (15.09.2022)


Artsdatabanken logo
Art:Notocelia incarnatana (Prydrosevikler)
Antall:1
Leveområde:Blandingsskog
Voksestadium:Voksen
Uventa art såpass seint.
© Nils Rogn (15.09.2022)


Artsdatabanken logo
Art:Acleris lipsiana (Punktflatvikler)
Antall:1
Leveområde:Blandingsskog
Voksestadium:Voksen
© Nils Rogn (15.09.2022)