Lokaliteter: Sørborg: 20.09.2022

Rapportør:Frode Falkenberg
Observatører:Frode Falkenberg
Lokalitet:Sørborg (Bergen, Vestland)
Dato:20.09.2022
Registrert:21.09.2022
Aktivitet:Sommerfugler i Norge

Om observasjonene

Observasjonstype:Tilfeldig

Funn


Artsdatabanken logo
Art:Pieris brassicae (Stor kålsommerfugl)
Antall:1
Voksestadium:Voksen