Lokaliteter: Håland: 25.07.2022

Rapportør:Leiv Tommas Haugen
Observatører:Leiv Tommas Haugen, Dag L. Fjeldstad
Lokalitet:Håland (Tysvær, Rogaland)
Dato:25.07.2022
Registrert:22.09.2022
Aktivitet:Sommerfugler i Norge

Om observasjonene

Observasjonstype:Tilfeldig

Funn


Artsdatabanken logo
Art:Rhopobota myrtillana (Blåbærhakevikler)
Antall:2
Voksestadium:Voksen