Lokaliteter: Skår: 31.07.2022

Rapportør:Leiv Tommas Haugen
Observatører:Leiv Tommas Haugen
Lokalitet:Skår (Karmøy, Rogaland)
Dato:31.07.2022
Registrert:26.09.2022
Aktivitet:Sommerfugler i Norge

Om observasjonene

Kommentar til metode:Håving dag.

Funn


Artsdatabanken logo
Art:Argyresthia brockeella
Antall:1
Voksestadium:Voksen