Hopp til hovedinnhold

Lokaliteter: Sørkedalen 914: 26.09.2022

Rapportør:Dag Øivind Ingierd
Observatører:Dag Øivind Ingierd
Lokalitet:Sørkedalen 914 (Oslo)
Dato:26.09.2022
Aktivitet:Sommerfugler i Norge

Om observasjonene

Værforhold:Regn
Kommentar til funn:Flere digre geithamsveps i lysfella
Observasjonstype:Lysfelle

Funn


Artsdatabanken logo
Art:Catocala fraxini (Blått ordensbånd)
Antall:1
Leveområde:Blandingsskog
Voksestadium:Voksen
© Dag Øivind Ingierd (26.09.2022)


Artsdatabanken logo
Art:Amphipyra pyramidea (Rødt pyramidefly)
Antall:2
Leveområde:Blandingsskog
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Colotois pennaria (Spinnermåler)
Antall:1
Leveområde:Blandingsskog
Voksestadium:Voksen
© Dag Øivind Ingierd (26.09.2022)

Andre bilder

© Dag Øivind Ingierd (26.09.2022)