Hopp til hovedinnhold

Lokaliteter: Rogn, Hagane: 19.08.2022

Rapportør:Nils Rogn
Observatører:Nils Rogn
Lokalitet:Rogn, Hagane (Vang, Innlandet)
Dato:19.08.2022
Registrert:05.10.2022
Aktivitet:Sommerfugler i Norge

Om observasjonene

Observasjonstype:Lysfelle

Funn


Artsdatabanken logo
Art:Xestia xanthographa (Gulflekkbakkefly)
Antall:1
Leveområde:Blandingsskog
Voksestadium:Voksen
© Nils Rogn (19.08.2022)


Artsdatabanken logo
Art:Hadena caesia (Skifernellikfly)
Antall:1
Leveområde:Blandingsskog
Voksestadium:Voksen
© Nils Rogn (19.08.2022)