Lokaliteter: Vestre Sandøya: 06.07.2022

Rapportør:Lucy Birgitte Liahjell
Observatører:Lucy Birgitte Liahjell
Lokalitet:Vestre Sandøya (Tvedestrand, Agder)
Dato:06.07.2022
Registrert:12.10.2022
Aktivitet:Sommerfugler i Norge

Om observasjonene

Værforhold:Fint, 17 grader

Funn


Artsdatabanken logo
Art:Hipparchia semele (Kystringvinge)
Antall:1
Leveområde:Veikant
Voksestadium:Voksen
© Lucy Birgitte Liahjell (06.07.2022)