Lokaliteter: Blussuvoll (Tyholt/Berg): 13.10.2022

Rapportør:Peter Forseth
Observatører:Peter Forseth
Lokalitet:Blussuvoll (Tyholt/Berg) (Trondheim, Trøndelag)
Dato:13.10.2022
Aktivitet:Sommerfugler i Norge

Om observasjonene

Værforhold:6 grader , regn og svak , sørvestlig vind .
Kommentar til funn:Satt ved verandabelysning .
Observasjonstype:Tilfeldig

Funn


Artsdatabanken logo
Art:Thera juniperata (Grå einerbarmåler)
Antall:1
Leveområde:Hage/park
Voksestadium:Voksen