Lokaliteter: Eide: 14.10.2022

Rapportør:Eivind Nielsen
Observatører:Eivind Nielsen
Lokalitet:Eide (Karmøy, Rogaland)
Dato:14.10.2022
Aktivitet:Sommerfugler i Norge

Om observasjonene

Observasjonstype:Lysfelle

Funn


Artsdatabanken logo
Art:Colotois pennaria (Spinnermåler)
Antall:1
Leveområde:Hage/park
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Phlogophora meticulosa (Taggvingefly)
Antall:1
Leveområde:Hage/park
Voksestadium:Voksen