Hopp til hovedinnhold

Lokaliteter: Sletta, Nes verk: 09.07.2022

Rapportør:Lucy Birgitte Liahjell
Observatører:Lucy Birgitte Liahjell
Lokalitet:Sletta, Nes verk (Tvedestrand, Agder)
Dato:09.07.2022
Registrert:24.10.2022
Aktivitet:Sommerfugler i Norge

Om observasjonene

Værforhold:Ca. 20 grader, sol
Kommentar til funn:Det var flere blåvinger langs skogsveien. Blandingsskog

Funn


Artsdatabanken logo
Art:Argynnis aglaja (Aglajaperlemorvinge)
Antall:1
Leveområde:Blandingsskog
Voksestadium:Voksen
© Lucy Birgitte Liahjell (09.07.2022)


Artsdatabanken logo
Art:Plebejus argus (Argusblåvinge)
Leveområde:Veikant
Kommentar:Flere små blåvinger
Voksestadium:Voksen
© Lucy Birgitte Liahjell (09.07.2022)
© Lucy Birgitte Liahjell (09.07.2022)


Artsdatabanken logo
Art:Boloria selene (Brunflekket perlemorvinge)
Antall:1
Voksestadium:Voksen
© Lucy Birgitte Liahjell (09.07.2022)
© Lucy Birgitte Liahjell (09.07.2022)


Artsdatabanken logo
Art:Brenthis ino (Engperlemorvinge)
Antall:1
Leveområde:Blandingsskog
Voksestadium:Voksen
© Lucy Birgitte Liahjell (09.07.2022)
© Lucy Birgitte Liahjell (09.07.2022)


Artsdatabanken logo
Art:Coenonympha pamphilus (Engringvinge)
Antall:1
Voksestadium:Voksen
© Lucy Birgitte Liahjell (09.07.2022)


Artsdatabanken logo
Art:Erebia ligea (Fløyelsringvinge)
Antall:1
Leveområde:Blandingsskog
Voksestadium:Voksen
© Lucy Birgitte Liahjell (09.07.2022)


Artsdatabanken logo
Art:Argynnis paphia (Keiserkåpe)
Leveområde:Blandingsskog
Kommentar:Det var mange Keiserkåpe langs stien
Voksestadium:Voksen
© Lucy Birgitte Liahjell (09.07.2022)
© Lucy Birgitte Liahjell (09.07.2022)


Artsdatabanken logo
Art:Melitaea athalia (Marimjellerutevinge)
Antall:3
Leveområde:Blandingsskog
Voksestadium:Voksen
© Lucy Birgitte Liahjell (09.07.2022)
© Lucy Birgitte Liahjell (09.07.2022)
© Lucy Birgitte Liahjell (09.07.2022)