Hopp til hovedinnhold

Lokaliteter: Sørkedalen 914: 12.11.2022

Rapportør:Dag Øivind Ingierd
Observatører:Dag Øivind Ingierd
Lokalitet:Sørkedalen 914 (Oslo)
Dato:12.11.2022
Aktivitet:Sommerfugler i Norge

Om observasjonene

Værforhold:Mildt
Observasjonstype:Lysfelle

Funn


Artsdatabanken logo
Art:Poecilocampa populi (Høstspinner)
Antall:1
Leveområde:Blandingsskog
Kommentar:En stor hunn
Voksestadium:Voksen
© Dag Øivind Ingierd (12.11.2022)


Artsdatabanken logo
Art:Nomophila noctuella (Smalengmott)
Antall:1
Leveområde:Blandingsskog
Kommentar:Tror jeg
Voksestadium:Voksen
© Dag Øivind Ingierd (12.11.2022)