Lokaliteter: Blindheim: 30.11.2022

Rapportør:John Skartveit
Observatører:John Skartveit
Lokalitet:Blindheim (Bergen, Vestland)
Dato:30.11.2022
Aktivitet:Sommerfugler i Norge

Om observasjonene

Observasjonstype:Tilfeldig

Funn


Artsdatabanken logo
Art:Operophtera brumata (Brun høstmåler)
Antall:1
Leveområde:Hage/park
Voksestadium:Voksen