Lokaliteter: Skogsvegen 14: 07.01.2023

Rapportør:Torill Årthun
Observatører:Torill Årthun
Lokalitet:Skogsvegen 14 (Time, Rogaland)
Dato:07.01.2023
Aktivitet:Sommerfugler i Norge

Om observasjonene

Observasjonstype:Tilfeldig

Funn


Artsdatabanken logo
Art:Emmelina monodactyla (Vindelfjærmøll)
Antall:1
Leveområde:Annet
Voksestadium:Voksen