Hopp til hovedinnhold

Lokaliteter: Rognstølen: 12.08.2022

Rapportør:Nils Rogn
Observatører:Nils Rogn
Lokalitet:Rognstølen (Vang, Innlandet)
Dato:12.08.2022
Registrert:28.01.2023
Aktivitet:Sommerfugler i Norge

Om observasjonene

Observasjonstype:Lysfelle

Funn


Artsdatabanken logo
Art:Crambus ericella (Lyngheinebbmott)
Antall:1
Leveområde:Blandingsskog
Voksestadium:Voksen
© Nils Rogn (12.08.2022)


Artsdatabanken logo
Art:Campaea margaritaria (Løvskogmåler)
Antall:1
Leveområde:Blandingsskog
Voksestadium:Voksen
Uventa art å finne her i 850 meters høgde. Arten er heller ikkje vanleg nede i dalen.
© Nils Rogn (12.08.2022)


Artsdatabanken logo
Art:Epinotia cruciana (Rødflekket kveldvikler)
Antall:3
Leveområde:Blandingsskog
Voksestadium:Voksen
© Nils Rogn (12.08.2022)


Artsdatabanken logo
Art:Caloptilia suberinella
Antall:1
Leveområde:Blandingsskog
Voksestadium:Voksen
© Nils Rogn (12.08.2022)


Artsdatabanken logo
Art:Mompha locupletella
Antall:1
Leveområde:Blandingsskog
Voksestadium:Voksen
© Nils Rogn (12.08.2022)