Hopp til hovedinnhold

Lokaliteter: Blussuvoll (Tyholt/Berg): 19.04.2023

Rapportør:Peter Forseth
Observatører:Peter Forseth
Lokalitet:Blussuvoll (Tyholt/Berg) (Trondheim, Trøndelag)
Dato:19.04.2023
Aktivitet:Sommerfugler i Norge

Om observasjonene

Værforhold:12 grader . Klarvær og svak vind .
Kommentar til funn:Innfløyet , Overvintret ?
Observasjonstype:Tilfeldig
Kommentar til funn:Innfløyet .
Observasjonstype:Tilfeldig
Kommentar til funn:Innfløyet .
Observasjonstype:Tilfeldig

Funn


Artsdatabanken logo
Art:Orthosia gothica (Buemerket seljefly)
Antall:1
Leveområde:Hage/park
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Eupsilia transversa (Bølgefly)
Antall:1
Leveområde:Hage/park
Voksestadium:Voksen
© Peter Forseth (19.04.2023)


Artsdatabanken logo
Art:Orthosia incerta (Variabelt seljefly)
Antall:1
Voksestadium:Voksen