Jordet skole: 28.04.2003

Norge»Vestfold»Larvik»Jordet skole»28.04.2003

Registrert informasjon

Rapportør:Jordet skole
Område:Jordet skole (Larvik, Vestfold)
Dato:28.04.2003
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Bekkeblom (Caltha palustris) 
Fenofase:Blomstring22.04.2003


Art:Bjørk (Betula pubescens) 
Fenofase:Bladsprett (musøre)19.04.2003


Art:Linerle (Motacilla alba) 
Fenofase:Ankomst17.04.2003


Art:Måltrost (Turdus philomelos) 
Fenofase:Ankomst15.04.2003


Art:Aglais urticae (Neslesommerfugl) 
Fenofase:Voksenstadiet17.04.2003


Art:Gonepteryx rhamni (Sitronsommerfugl) 
Fenofase:Voksenstadiet17.04.2003