Faret-Gullestad: 06.05.2004

Norge»Vest-Agder»Kvinesdal»Faret-Gullestad»06.05.2004

Registrert informasjon

Rapportør:Lister videregående skole/Avd Kvinesdal
Område:Faret-Gullestad (Kvinesdal, Vest-Agder)
Dato:06.05.2004
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Alm (Ulmus glabra) 
Fenofase:Blomstring04.05.2004


Art:Engkarse (Cardamine pratensis) 
Fenofase:Blomstring29.04.2004


Art:Gjøkesyre (Oxalis acetosella) 
Fenofase:Blomstring29.04.2004


Art:Pieris rapae (Liten kålsommerfugl) 
Fenofase:Voksenstadiet01.05.2004


Art:Aglais urticae (Neslesommerfugl) 
Fenofase:Voksenstadiet30.04.2004


Art:Oreslekta (Alnus) 
Fenofase:Bladsprett (musøre)05.05.2004


Art:Rogn (Sorbus aucuparia) 
Fenofase:Bladsprett (musøre)01.05.2004


Art:Selje (Salix caprea) 
Fenofase:Bladsprett (musøre)28.04.2004


Art:Spisslønn (Acer platanoides) 
Fenofase:Bladsprett (musøre)03.05.2004


Art:Stemorsblom (Viola tricolor) 
Fenofase:Blomstring04.05.2004


Art:Svarthvit fluesnapper (Ficedula hypoleuca) 
Fenofase:Ankomst29.04.2004


Art:Vinterkarse (Barbarea vulgaris) 
Fenofase:Blomstring01.05.2004