Hopp til hovedinnhold

Lokaliteter: Eiabu, Movik: 26.05.2005

Rapportør:Unni R. Bjerke Gamst
Lokalitet:Eiabu, Movik (Tromsø, Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku)
Dato:26.05.2005
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Ballblom (Trollius europaeus) 
Fenofase:Blomstring22.06.1990


Art:Ballblom (Trollius europaeus) 
Fenofase:Blomstring10.06.1989


Art:Bekkeblom (Caltha palustris) 
Fenofase:Blomstring25.05.1991


Art:Bjørk (Betula pubescens) 
Fenofase:Bladsprett (musøre)21.05.1989


Art:Bjørk (Betula pubescens) 
Fenofase:Bladsprett (musøre)26.05.1990


Art:Bjørk (Betula pubescens) 
Fenofase:Bladsprett (musøre)25.05.1991


Art:Blåveis (Hepatica nobilis) 
Fenofase:Blomstring01.05.1989


Art:Blåveis (Hepatica nobilis) 
Fenofase:Blomstring28.04.1990


Art:Blåveis (Hepatica nobilis) 
Fenofase:Blomstring10.05.1991


Art:Fjellfiol (Viola biflora) 
Fenofase:Blomstring21.05.1989


Art:Fjellfiol (Viola biflora) 
Fenofase:Blomstring03.06.1990


Art:Fjellfiol (Viola biflora) 
Fenofase:Blomstring06.06.1991


Art:Gjøk (Cuculus canorus) 
Fenofase:Ankomst28.05.1989


Art:Gjøk (Cuculus canorus) 
Fenofase:Ankomst26.05.1990


Art:Gjøk (Cuculus canorus) 
Fenofase:Ankomst06.06.1991


Art:Gråtrost (Turdus pilaris) 
Fenofase:Ankomst01.05.1989


Art:Gråtrost (Turdus pilaris) 
Fenofase:Ankomst28.04.1990


Art:Gråtrost (Turdus pilaris) 
Fenofase:Ankomst10.05.1991


Art:Hagenøkleblom (Primula elatior) 
Fenofase:Blomstring13.05.1989


Art:Hagenøkleblom (Primula elatior) 
Fenofase:Blomstring28.04.1990


Art:Hagenøkleblom (Primula elatior) 
Fenofase:Blomstring10.05.1991


Art:Hestehov (Tussilago farfara) 
Fenofase:Blomstring01.05.1989


Art:Bombus (Humler) 
Fenofase:Voksenstadiet14.04.1990


Art:Bombus (Humler) 
Fenofase:Voksenstadiet14.05.1989


Art:Hvitveis (Anemone nemorosa) 
Fenofase:Blomstring13.05.1989


Art:Hvitveis (Anemone nemorosa) 
Fenofase:Blomstring26.05.1990


Art:Hvitveis (Anemone nemorosa) 
Fenofase:Blomstring25.05.1991


Art:Krokusslekta (Crocus) 
Fenofase:Blomstring01.05.1989


Art:Krokusslekta (Crocus) 
Fenofase:Blomstring06.05.1990


Art:Krokusslekta (Crocus) 
Fenofase:Blomstring17.05.1991


Art:Løvetannslekta (Taraxacum) 
Fenofase:Blomstring08.06.1991


Art:Aglais urticae (Neslesommerfugl) 
Fenofase:Voksenstadiet01.04.1989


Art:Pieris napi (Rapssommerfugl) 
Fenofase:Voksenstadiet19.06.1989


Art:Rogn (Sorbus aucuparia) 
Fenofase:Bladsprett (musøre)12.05.1989


Art:Rogn (Sorbus aucuparia) 
Fenofase:Bladsprett (musøre)18.05.1991


Art:Vespidae (Stikkeveps) 
Fenofase:Voksenstadiet14.05.1989


Art:Svarthvit fluesnapper (Ficedula hypoleuca) 
Fenofase:Ankomst20.05.1989


Art:Svarthvit fluesnapper (Ficedula hypoleuca) 
Fenofase:Ankomst26.05.1990


Art:Svarthvit fluesnapper (Ficedula hypoleuca) 
Fenofase:Ankomst06.06.1991


Art:Ceratopogonidae (Sviknott) 
Fenofase:Voksenstadiet23.06.1990


Art:Nymphalis antiopa (Sørgekåpe) 
Fenofase:Voksenstadiet26.05.1990


Art:Ochlerotatus sticticus 
Fenofase:Voksenstadiet14.05.1989