Hopp til hovedinnhold

Lokaliteter: Strandvegen, Tromsø sentrum: 01.06.2005

Rapportør:Unni R. Bjerke Gamst
Lokalitet:Strandvegen, Tromsø sentrum (Tromsø, Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku)
Dato:01.06.2005
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Bekkeblom (Caltha palustris) 
Fenofase:Blomstring03.06.1998


Art:Bekkeblom (Caltha palustris) 
Fenofase:Blomstring25.05.2000


Art:Bjørk (Betula pubescens) 
Fenofase:Bladsprett (musøre)17.05.1998


Art:Bjørk (Betula pubescens) 
Fenofase:Bladsprett (musøre)27.05.2000


Art:Blåveis (Hepatica nobilis) 
Fenofase:Blomstring26.04.1998


Art:Blåveis (Hepatica nobilis) 
Fenofase:Blomstring30.04.2000


Art:Fjellfiol (Viola biflora) 
Fenofase:Blomstring24.05.1998


Art:Gjøk (Cuculus canorus) 
Fenofase:Ankomst06.06.1998


Art:Gjøk (Cuculus canorus) 
Fenofase:Ankomst18.05.2000


Art:Gråtrost (Turdus pilaris) 
Fenofase:Ankomst29.04.2000


Art:Hagenøkleblom (Primula elatior) 
Fenofase:Blomstring10.05.1998


Art:Hagenøkleblom (Primula elatior) 
Fenofase:Blomstring17.05.2000


Art:Hegg (Prunus padus) 
Fenofase:Blomstring16.06.1998


Art:Hegg (Prunus padus) 
Fenofase:Blomstring07.06.2000


Art:Hegg (Prunus padus) 
Fenofase:Bladsprett (musøre)10.05.1998


Art:Hegg (Prunus padus) 
Fenofase:Bladsprett (musøre)18.05.2000


Art:Hestehov (Tussilago farfara) 
Fenofase:Blomstring01.01.1998


Art:Hestehov (Tussilago farfara) 
Fenofase:Blomstring01.01.2000


Art:Bombus (Humler) 
Fenofase:Voksenstadiet30.04.2000


Art:Hvitveis (Anemone nemorosa) 
Fenofase:Blomstring18.05.1998


Art:Hvitveis (Anemone nemorosa) 
Fenofase:Blomstring19.05.2000


Art:Krokusslekta (Crocus) 
Fenofase:Blomstring10.05.1998


Art:Krokusslekta (Crocus) 
Fenofase:Blomstring30.04.2000


Art:Linerle (Motacilla alba) 
Fenofase:Ankomst27.04.1998


Art:Linerle (Motacilla alba) 
Fenofase:Ankomst29.04.2000


Art:Løvetannslekta (Taraxacum) 
Fenofase:Blomstring19.04.1998


Art:Løvetannslekta (Taraxacum) 
Fenofase:Blomstring22.05.2000


Art:Aglais urticae (Neslesommerfugl) 
Fenofase:Voksenstadiet20.04.1998


Art:Rogn (Sorbus aucuparia) 
Fenofase:Bladsprett (musøre)13.05.1998


Art:Rogn (Sorbus aucuparia) 
Fenofase:Bladsprett (musøre)19.05.2000


Art:Rødsildre (Saxifraga oppositifolia) 
Fenofase:Blomstring23.04.2000


Art:Rødsildre (Saxifraga oppositifolia) 
Fenofase:Blomstring24.04.1998


Art:Selje (Salix caprea) 
Fenofase:Blomstring23.04.2000


Art:Sibirvalmue (Papaver croceum) 
Fenofase:Blomstring07.06.1998


Art:Sibirvalmue (Papaver croceum) 
Fenofase:Blomstring01.06.2000


Art:Snøklokke (Galanthus nivalis) 
Fenofase:Blomstring20.05.2000


Art:Snøspurv (Plectrophenax nivalis) 
Fenofase:Ankomst02.04.1990


Art:Snøspurv (Plectrophenax nivalis) 
Fenofase:Ankomst20.04.1991


Art:Snøspurv (Plectrophenax nivalis) 
Fenofase:Ankomst31.03.1998


Art:Snøspurv (Plectrophenax nivalis) 
Fenofase:Ankomst04.04.2000


Art:Stær (Sturnus vulgaris) 
Fenofase:Ankomst30.03.1998


Art:Stær (Sturnus vulgaris) 
Fenofase:Ankomst11.04.2000


Art:Tjeld (Haematopus ostralegus) 
Fenofase:Ankomst03.04.2000


Art:Vipe (Vanellus vanellus) 
Fenofase:Ankomst29.03.1998


Art:Vipe (Vanellus vanellus) 
Fenofase:Ankomst23.04.2000