Lokaliteter: Åttringaveien: 09.05.2006

Rapportør:Fjell ungdomsskule
Observatører:Jørgen 10E
Lokalitet:Åttringaveien (Øygarden, Vestland)
Dato:09.05.2006
Registrert:10.05.2006
Aktivitet:Sommerfugler i Norge

Funn


Art:Pieris napi (Rapssommerfugl)
Antall:1
Kjønn:Ukjent
Voksestadium:Voksen
Levende?:Ja
Leveområde:Eng
Kommentar:Hvit