Tylldalen: 19.05.2006

Norge»Hedmark»Tynset»Tylldalen»19.05.2006

Registrert informasjon

Rapportør:Tylldalen skole
Observatører:lars - 1.klasse
Område:Tylldalen (Tynset, Hedmark)
Dato:19.05.2006
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Bekkeblom (Caltha palustris) 
Fenofase:Blomstring18.05.2006


Art:Bombus (Humler) 
Fenofase:Voksenstadiet08.05.2006


Art:Løvetannslekta (Taraxacum) 
Fenofase:Blomstring15.05.2006


Art:Aglais urticae (Neslesommerfugl) 
Fenofase:Voksenstadiet02.05.2006


Art:Stemorsblom (Viola tricolor) 
Fenofase:Blomstring15.05.2006