Lokaliteter: Finse: 03.08.2006

Rapportør:Skolelaboratoriet i realfag, UiB
Lokalitet:Finse (Ulvik, Vestland)
Dato:03.08.2006
Registrert:04.08.2006
Aktivitet:Dyreobservasjoner

Funn


Art:Syrphidae (Blomsterfluer)
Antall:10
Leveområde:Fjell


Art:Aglais io (Dagpåfugløye)
Antall:1
Leveområde:Fjell
Kommentar:Første funn!
Første funn av arten på Finse!
© Beth Chauncey Hølleland (03.08.2006)


Art:Edderkopper (Araneae)
Antall:15
Leveområde:Fjell


Art:Zygaena exulans (Fjellbloddråpesvermer)
Antall:1


Art:Melanoplus frigida (Fjellgresshoppe)
Antall:5
Leveområde:Fjell


Art:Fjellmarkmus (Microtus oeconomus)
Antall:2
Leveområde:Fjell
Kommentar:2 ind. fanget og senere sluppet


Art:Boloria napaea (Fjellperlemorvinge)
Antall:4
© Frode Falkenberg (03.08.2006)


Art:Autographa gamma (Gammafly)
Antall:3
Leveområde:Fjell
Kommentar:Første funn!
Det foreligger kun få tidligere funn fra Finse.
© Olaug Vetti Kvam (03.08.2006)


Art:Hare (Lepus timidus)
Antall:1
Leveområde:Veikant
Kommentar:Ferske ekskrementer


Art:Apis mellifera (Honningbie)
Antall:5


Art:Bombus (Humler)
Antall:20


Art:Cyclorrhapha (Høyerstående fluer)
Antall:100
Leveområde:Fjell


Art:Formicidae (Maur)
Antall:50


Art:Midd (Acari)
Antall:10
Leveområde:Annet
Kommentar:Røde midd levde på vevkjerringene


Art:Nematocera (Mygg)
Antall:1000


Art:Aglais urticae (Neslesommerfugl)
Antall:1
Leveområde:Fjell
(03.08.2006)


Art:Symphyta (Planteveps)
Antall:5


Art:Røye (Salvelinus alpinus)
Antall:2
Leveområde:Fjell
Kommentar:En fisker hadde fått to ind.


Art:Curculionidae (Snutebiller)
Antall:2
Leveområde:Fjell


Art:Tipulidae (Stankelbein)
Antall:100


Art:Culicidae (Stikkemygg)
Antall:1000
Leveområde:Fjell


Art:Vevkjerringer (Opiliones)
Antall:15
Leveområde:Fjell


Art:Hymenoptera (Årevinger)
Antall:10


Art:Sorex
Antall:1
Leveområde:Fjell
Kommentar:Hørt