Lokaliteter: Nesjakampen: 17.09.2006

Rapportør:Odd Johan Berland
Observatører:Odd Johan Berland
Lokalitet:Nesjakampen (Bjørnafjorden, Vestland)
Dato:17.09.2006
Registrert:03.10.2006
Aktivitet:Sommerfugler i Norge

Funn


Artsdatabanken logo
Art:Macroglossum stellatarum (Dagsvermer)
Antall:1
Kjønn:Ukjent
Voksestadium:Ukjent
Levende?:Ja
Leveområde:Hage/park