Lokaliteter: Salthella på Selbjørn — området rundt Hagen til Heine: 28.06.2003

Rapportør:Heine A. Halstensen
Observatører:H.A.H
Lokalitet:Salthella på Selbjørn — området rundt Hagen til Heine (Austevoll, Vestland)
Dato:28.06.2003
Registrert:21.11.2006
Aktivitet:Bilder og video av dyr

Funn


Art:Vanessa atalanta (Admiral)
Leveområde:Hage/park
28/6-03 var det invasjon ( et 50 tals stk. ) av Admiral sommerfugler hadde tilhold i en hekk eg har. Det var også en del Tistelsommerfugler der
(28.06.2003)


Art:Vanessa cardui (Tistelsommerfugl)
28.06.03 Var hekken ute i hagen full av sommerfugler- Tistelsommerfugler og Admiral- Mest av sistnemde
© H.A.H (28.06.2003)