Lokaliteter: Nygårdsparken: 23.03.2007

Rapportør:Frode Falkenberg
Observatører:Frode Falkenberg
Lokalitet:Nygårdsparken (Bergen, Vestland)
Dato:23.03.2007
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Gonepteryx rhamni (Sitronsommerfugl) 
Fenofase:Voksenstadiet23.03.2007