Lines: 25.03.2007

Norge»Trøndelag»Åfjord»Lines»25.03.2007

Registrert informasjon

Rapportør:Marit Hansen
Område:Lines (Åfjord, Trøndelag)
Dato:25.03.2007
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Blåveis (Hepatica nobilis) 
Fenofase:Blomstring17.03.2007


Art:Aglais urticae (Neslesommerfugl) 
Fenofase:Voksenstadiet25.03.2007


Art:Storspove (Numenius arquata) 
Fenofase:Ankomst11.03.2007


Art:Svarttrost (Turdus merula) 
Fenofase:Ankomst25.03.2007


Art:Vipe (Vanellus vanellus) 
Fenofase:Ankomst10.03.2007