Lokaliteter: Nordvik: 25.03.2007

Rapportør:Frode Falkenberg
Observatører:Frode Falkenberg
Lokalitet:Nordvik (Bergen, Vestland)
Dato:25.03.2007
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Empis borealis (Danseflue) 
Fenofase:Voksenstadiet25.03.2007
Kommentar:To hanner 


Art:Apis mellifera (Honningbie) 
Fenofase:Voksenstadiet25.03.2007
Kommentar:15 ind. 


Art:Bombus (Humler) 
Fenofase:Voksenstadiet25.03.2007
Kommentar:Minst 10 ind. 


Art:Aglais urticae (Neslesommerfugl) 
Fenofase:Voksenstadiet25.03.2007
Kommentar:2 ind.